Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden op tel: 085-3034905

Gratis uitvaart offertes

Afscheid nemen in frankrijk na overlijden

 

Wat te doen na een overlijden

Het is afhankelijk van de plaats van overlijden; is dit in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, dan zal de eerste zorg gedaan worden door de instantie ter plaatse.

Indien het overlijden thuis plaats vindt, altijd eerst een huisarts bellen!

Deze arts zal het “certificat de décès “ invullen, waarna u contact moet opnemen met een uitvaartonderneming naar keuze, een “pompes funèbres”.

Sommigen verdiepen zich al vooraf in deze keuze, bv aan de hand van een verzekering bij een uitvaartbedrijf (hier kom ik in een volgend deel uitgebreid op terug), waardoor de eerste grote vraag reeds is beantwoord.

Het is belangrijk om te weten dat u altijd een vrije keuze heeft wat betreft pompes funèbres. Stelt u zich voor dat het overlijden in een ziekenhuis of verzorgingstehuis heeft plaatsgevonden en de betreffende verantwoordelijke een pompes funèbres heeft gebeld; dit is niet ongebruikelijk en soms ook noodzakelijk als men de familie niet tijdig kan bereiken. Ook dan kunt u alsnog besluiten om de zorg over te dragen aan een pompes funèbres van uw keuze.

Het is aan te bevelen om even goed te (laten) kijken naar het devis van de pompes funèbres, of eventueel zelfs meerdere offertes aan te vragen. De prijzen kunnen namelijk enorm verschillen en er zijn helaas bedrijven die zonder blikken of blozen de reële prijs zelfs verdubbelen tot verdriedubbelen. Het spreekt voor zich dat niet alleen de prijs doorslaggevend is, maar zeker ook dat u zich prettig voelt bij het contact met de betreffende uitvaartondernemer.

Deze pompes funèbres zal een afspraak willen maken om samen met degene die gemachtigd is de uitvaart te organiseren.

De gemachtigde ondertekent een “pouvoir”, een machtiging om de administratieve en noodzakelijke afhandeling uit te voeren. Hiervoor heeft men nodig:

  • Paspoort van de overledene
  • Geboortecertificaat of trouwboekje van de overledene
  • Paspoort van degene die de machtiging ondertekent
  • Indien van toepassing gegevens van overlijdensverzekering

Let op: degene die deze pouvoir ondertekent, tekent ook voor de verantwoordelijkheid om de betaling van de factuur te regelen.

Indien er nadien administratieve afhandelingen volgen in een ander land, raad ik u aan om bij de pompes funèbres expliciet te vragen naar een “acte de décès international” (acte plurilingue)

Officieel moet een uitvaart in Frankrijk binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden, zon- en feestdagen niet meegerekend. Echter in sommige gevallen, bv indien familie vanuit het buitenland moet komen, kan hier door de uitvaartondernemer verlenging voor worden aangevraagd bij de Préfecture.

Aangifte bij de gemeente moet binnen 24 uur plaatsvinden, zon- en feestdagen niet meegerekend. De pompes funèbres zal hier zorg voor dragen; het is het dus belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een pompes funèbres.

Wilt u graag dat de overledene thuis of in een chambre funéraire opgebaard wordt, houdt u er dan rekening mee dat het vervoer naar deze plaats binnen 48 reële uren moet plaatsvinden. Na deze termijn mag de overledene enkel nog in een gesloten kist vervoerd worden.Een gesloten kist mag niet meer geopend worden, op het moment dat deze dicht gaat is dat definitief.

Een kist is onder alle omstandigheden verplicht. De Franse wet stelt hieraan tevens specifieke eisen.Zelfs na een versoepeling van de wet in 2018 is het niet vanzelfsprekend dat u gebruik kunt maken van bv een rieten kist. Kartonnen kisten zijn inmiddels, weliswaar mondjesmaat, te verkrijgen, maar nog niet gebruikelijk.

Ook voor wat betreft het overbrengen van de overledene bent u afhankelijk van een rouwauto die aan strenge normen moet voldoen. Een kist mag bv nooit zichtbaar zijn in publieke gelegenheden, zoals bv de openbare weg.

U wenst dat de uitvaart in Nederland plaatsvindt, voor een repatriëring is het raadzaam om u breed te informeren. Indien dit georganiseerd kan worden vanuit Frankrijk, kan het u duizenden euro’s schelen voor dezelfde service.

 

Aangifte doen van overlijden – Gemeente Bergen – doen van overlijden

In Bergen doet de uitvaartondernemer aangifte

24/7 bereikbaar op telefoonnummer 06 14 60 17 60

Chat openen
Stel uw vraag via Whatsapp
Chat met uitvaartplanners
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)