Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden op tel: 085-3034905

Gratis uitvaart offertes

Overlijden: wat moet ik regelen?

Is er iemand in uw omgeving overleden? Dan moeten de nabestaanden een aantal zaken regelen.

Bijvoorbeeld aangifte van overlijden doen, de uitvaart regelen en de administratie afwikkelen.

Bekijk wat u moet regelen na het overlijden van een naaste.

In dit overzicht staat informatie die zo veel mogelijk bij u past.

Regelen voor de uitvaart

Aangifte van overlijden doen, Uiterlijk 6 werkdagen na overlijden

Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. U mag dit ook zelf doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw ouder overleed. Staat uw ouder niet in die gemeente ingeschreven? Dan meldt de gemeente waar uw ouder overleed dit aan de gemeente waar uw ouder staat ingeschreven.

De aangifte moet binnen 6 werkdagen na overlijden. Maar in ieder geval voor de uitvaart. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren. Dat is nodig voor de uitvaart.

Verklaring van overlijden nodig bij aangifte

Voor de aangifte heeft u een verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Overlijdensakte nodig om zaken te regelen

Na de aangifte van overlijden maakt de gemeente een overlijdensakte op. En verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt van de overlijdensakte een uittreksel aanvragen. U heeft dit nodig als u administratieve zaken regelt. Bijvoorbeeld geldzaken of beëindiging van de huur.

Uitvaart regelen en betalen

U bepaalt hoe u het afscheid van uw ouder regelt. U kunt de uitvaart zelf regelen. U kunt ook de organisatie (voor een deel) overlaten aan een uitvaartondernemer die u zelf kiest. Een uitvaartondernemer is niet verplicht.

Regels voor begraven of cremeren

U mag uw ouder niet eerder dan 36 uur na overlijden laten begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Afwijken van deze termijnen kan, maar dan heeft u toestemming nodig van de burgemeester.

Uitvaart betalen

Degene die de uitvaartondernemer opdracht geeft, betaalt de uitvaartkosten. Ook als degene geen erfgenaam is van uw ouder.

Uitvaart betalen uit verzekering

Had uw ouder een uitvaartverzekering? Bekijk dan de voorwaarden van deze verzekering. De uitvaartverzekering dekt niet altijd alle kosten voor een uitvaart. Soms biedt de verzekeraar een uitvaartondernemer aan die de uitvaart organiseert. Als u dan kiest voor een andere uitvaartondernemer, kan het verzekerde bedrag lager zijn.

Chat openen
Stel uw vraag via Whatsapp
Chat met uitvaartplanners
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)