Sober & Stijl

Uitvaartzorg en Rouwvervoer

Sober & Stijl Uitvaartzorg
Prof Bosschastraat 34
2628 HN  Delft
Tel: 06-14601760
info@Soberenstijl.nl
www.soberenstijl.nl

Begrafenis- en crematie onderneming
Kinderuitvaarten
Mortuariumbeheer
Repatriëring
Rouwcentrum
Rouwvervoer
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartspreker
Uitvaartverzorging
Kistendepot
Webshop