Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden op tel: 085-3034905

Gratis uitvaart offertes

Uitvaart regelen

1. Na het overlijden 2. De Uitvaart 3. Nazorg 4. Financiën 1. Na het overlijden

 

Stap 1 – Na het overlijden


Melding overlijden 

Als er iemand overlijdt, is het van belang dat er een aantal zaken direct geregeld worden. De dingen die u als eerst doet zijn:
 1. Een (huis)arts waarschuwen (bij thuis overlijden);
 2. Inlichten van naaste familie;
 3. Controleren van uitvaartverzekering;
 4. Uitvaartbegeleider bellen;
 5. Personalia klaarleggen;
 6. Kleding voor de overledene uitzoeken.

Intakegesprek met uitvaartbegeleider

Tijdens het gesprek zullen er verscheidene onderwerpen ter sprake komen, zodat aan alle wensen van de overledene en nabestaanden kan worden voldaan.  De onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn o.a.:
 • Persoonlijke wensen
 • Wijze van opbaren
 • Rouwadvertentie
 • De locatie
 • Muziek
 • De kostenbegroting
 • Sprekers
 • Rouwkaart
 • Kist
 • Invulling van dienst
 • Bloemen
 • Het soort graf
 • Vervoer
 •  
2. De Uitvaart

Stap 2 – De uitvaart


Het opbaren

Tijdens de uitvaartbespreking zal ook met u worden gesproken over de wensen omtrent de opbaring. Allereerst zal de overledene worden verzorgd. Gezien het intieme karakter van de verzorging bieden wij u de mogelijkheid om te kiezen of de verzorging wordt uitgevoerd door nabestaande(n) of door ons/derden, of een combinatie hiervan. Wanneer u het verzorgen door ons/derden laat uitvoeren kunt u aangeven of u eventueel een voorkeur heeft voor de verzorging door een man of vrouw.

Thuis opbaren behoort ook tot de mogelijkheden van Sober en Stijl uitvaarten  waarbij het belangrijk is om goed te (laten) bepalen of de overledene op een waardige wijze uitgedragen kan worden. Dit heeft als voordeel dat u thuis in kleine kring afscheid kunt nemen en daarna in het uitvaartcentrum de overige belangstellenden kunt ontvangen. Voor het opbaren kunnen wij gebruikmaken van de meeste rouwcentra bij u in de,  Maar ook in de rest van Nederland.


Contactmomenten

Vanaf het moment dat de uitvaartbegeleider samen met u en/of uw familie het intakegesprek heeft gevoerd zullen er tot aan de dag van de uitvaart verscheidene momenten van contact zijn. Dit kan variëren van dagelijks telefonisch contact, meerdere huisbezoeken tot aan onze aanwezigheid bij een eventuele condoleance avond. Dit is afhankelijk van welk budgetuitvaart pakket u kiest.


Dag van de uitvaart

Een aantal zaken die de speciale aandacht hebben op deze dag zijn:
 1. Vervoer van de overledene vanuit huis of het rouwcentrum of uitvaartcentrum naar de locatie waar het afscheid plaats zal nemen.
 2. Vervoer voor familie/genodigden.
 3. Ontvangst familie/genodigden.
 4. Coördineren van en eventueel voorgaan tijdens de afscheidsdienst.
 5. Coördineren condoleance.
 6. Coördinatie van afscheid op de laatste locatie.
 7. Begeleiding van samenzijn na de plechtigheid.
3. Nazorg

Stap 3 – Nazorg


Nazorg

Enkele weken na de uitvaart zal er nog een (na)zorg gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt de uitvaart geëvalueerd omdat wij graag van u willen weten of het geheel naar wens is verlopen en of wij u nog van dienst kunnen zijn t.a.v. de rouwverwerking. Ook wordt er gesproken over de mogelijkheden om de aanwezigen of belangstellenden te bedanken met een dankbetuiging of door het plaatsen van een advertentie. In samenspraak met de nabestaanden kunnen wij hiervoor zorgen.


Nalatenschap

In een testament kunt u uw laatste wil vastleggen. Er zijn talloze zaken die in een testament kunnen worden vastgelegd. U wordt geadviseerd hierover een notaris te raadplegen. Een opgemaakt testament is niet definitief. U kunt het altijd wijzigen of aanvullen, als er maar een notaris aan te pas komt. Ook kunt u het hele testament weer ongedaan maken. Om uw wensen met etrekking tot uw uitvaart kenbaar te maken, is het aan te raden om een wilsbeschikking in te vullen. In dit document kunt u, eventueel zelfs tot in het kleinste detail, aangeven hoe bijvoorbeeld uw uitvaart eruit moet zien. 

De Wilsbeschikking verschilt van het testament, omdat er geen tussenkomst van een notaris is vereist. Toch gelden er ook voor de wilsbeschikking, wil deze geldig zijn, enkele voorwaarden.

De wilsbeschikking:
 • dient voorzien te zijn van de datum waarop het stuk geschreven werd;
 • moet ondertekend zijn door de erflater.
4. Financiën

Stap 4 – Financiën


Financiën

De totale uitvaartkosten zijn zeer afhankelijk van de persoonlijke wensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke voordelige uitvaart wil ik, wel of geen condoleancebezoek, het aantal volgauto’s, welke kist, eventuele advertentiekosten, enz. De kosten kunnen variëren van €5000 voor een eenvoudige budget uitvaart crematie zonder plechtigheid tot €15000 voor een uitgebreide begrafenis met een eigen graf en grafmonument. Tijdens de uitvaartbespreking of een eventuele (telefonische) voorbespreking wordt altijd een persoonlijke kostenbegroting opgesteld. Dit geeft beide partijen een bepaalde mate van zekerheid.


Verzekeringen

Een uitvaartverzekering wordt vaak als een morele verplichting gezien, zodat uw nabestaanden niet komen te staan voor de kosten van de uitvaart. Een goede uitvaartverzekering is een geruststellende gedachte, zowel voor u als uw nabestaanden. De verzekeringspolissen, lopend of niet meer lopend, kunnen tijdens de uitvaartbespreking worden meegegeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat de polis wordt stopgezet en het kapitaal of de diensten zullen worden uitgekeerd of geleverd. Ongeacht waar u lid bent of verzekerd bent: u bent vrij in de keuze van uw uitvaartonderneming. Als u een kapitaalverzekering hebt kunnen wij u duidelijk voorrekenen of er eventueel bijkomende kosten zijn. Als u een naturaverzekering hebt (er wordt geen geldbedrag uitgekeerd maar een pakket diensten aangeboden) is het vaak wat onduidelijker wat de financiële consequenties zijn, het is echter nog steeds helemaal aan u welke uitvaartondernemer u kiest. Als u besluit geen gebruik te maken van het geboden pakket dan krijgt u een bedrag uitgekeerd. U kunt daarnaar informeren bij de betreffende maatschappij waar u de naturaverzekering heeft afgesloten. Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben dan kunnen we samen naar uw persoonlijke situatie kijken en kunnen we u eerlijk adviseren wat voor u financieel gezien het beste is.

Chat openen
Stel uw vraag via Whatsapp
Chat met uitvaartplanners
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)